Przedszkole „NIBYLANDIA” oferuje pakiety edukacyjne:

PAKIET „PIOTRUSIA PANA”

pakiet realizowany w cenie czesnego. Realizacja treści podstawy programowej oraz zajęcia dodatkowe:

 • język angielski (codziennie) we wszystkich grupach
 • rytmika
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia plastyczne
 • spektakle teatralne
 • koncerty muzyczne
 • projekcje filmów i bajek edukacyjnych
 • obserwacje przyrodnicze i eksperymenty
 • religia (za zgodą rodziców)

PAKIET „DZWONECZKA”

pakiet dodatkowy

 • wszystkie zajęcia z pakietu „Piotrusia Pana”
 • język hiszpański
 • hipoterapia
 • dogoterapia

PAKIET „KAPITANA HAKA”

pakiet dodatkowy

 • wszystkie zajęcia z pakietu „Piotrusia Pana” i pakietu „Dzwoneczka”
 • dowóz dziecka do przedszkola i z przedszkola do domu

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • bajkowe zabawy szachowe
 • zajęcia taneczne
 • warsztaty teatralne
 • gimnastyka korekcyjna
 • balet
 • zajęcia logopedyczne
 • szkółka piłki nożnej „FUTBOLANDIA”

Copyright 2023 by Nibylandia